Llwybr Llwynog

llwybr cyfrin neu gudd | a secret, or hidden path

Pan fyddent yn hwyr i’r gwaith, byddai chwarelwyr a mwynwyr yn defnyddio’r llwybrau rhain er mwyn osgoi cael eu gweld gan y stiward. Rŵan, dy’n ni’n reidio’r llwybrau; traciau sengl, yn ymlwybro trwy’r coed, yn ysgubo heibio’r isdyfiant, yn dilyn y llwybr a brin ddefnyddiwyd.

Felly, rydym eisiau dysgu pobl i fywnhau seiclo’r llwybrau rhain i’r gorau o’u gallu. Gan hyfforddi popeth o sgilliau elfennol rheoli’r beic hyd hyfforddi perfformiad ar gyfer rasio.

Quarrymen and miners, when late for work, would use these paths to avoid being seen by the steward. Now we ride them; singletrack, twisting through the woods, brushing past undergrowth: Following the path less travelled.

So we want to teach people how to enjoy riding these trails to the best of their ability. Coaching from the basics of bike control through to performance training for racing.